Năm 2017, thị trường điện vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả

Tính đến cuối năm 2017, đã có 80 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện, với tổng công suất đặt 22.432 MW, chiếm 52,8% tổng công suất đặt toàn hệ thống. Công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và triển khai thị trường bán buôn được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, các thông tin về vận hành thị trường điện được công bố đầy đủ đã góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng trong việc huy động nguồn điện; tạo được môi trường cạnh tranh công khai, bình đẳng, lành mạnh giữa các đơn vị tham gia.

Đồng thời, tạo động lực cho các nhà máy phát điện chủ động trong vận hành, rút ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng, giảm chi phí vận hành, chủ động chào giá, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí phát điện, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Cũng theo ông Tuấn, để tăng thêm các nhà máy tham gia thị trường điện trong năm 2018 cũng như những năm tới, Cục Điều tiết Điện lực sẽ thường xuyên chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tích cực đôn đốc, kiểm tra các đơn vị phát điện mới, chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường điện; đồng thời nghiên cứu cơ chế đưa các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường điện...

Cục Điều tiết Điện lực cũng vừa ban hành Quyết định số 95/QĐ-ĐTĐL ngày 25/12/2017 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2018. Theo đó, sẽ có 81 nhà máy trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm nay, trong đó có 21 nhà máy nhiệt điện và 60 nhà máy thủy điện.

Cục Điều tiết Điện lực yêu cầu những nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh đảm bảo có đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành thị trường điện, giấy phép hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện với giá hợp đồng còn hiệu lực để tham gia thị trường điện theo quy định.

Hồng Hoa

< Trở lại

Bài viết liên quan